O mně

Pracovní zkušenosti

 • Oblastní charita Jičín – Centrum SASanka
 • Fokus Praha z.ú.
 • ŠKODA AUTO a.s., ZF TRW, Accenture

 

Vzdělání

 • Mgr. v oboru Andragogika (2012), UPOL
 • DiS. v oboru Sociální práce (2004), VOŠ sociálně – právní v Praze
 • Sebezkušenostní výcvik ve skupinové integrativní psychoterapii       (2019 – 2023), Skálův Institut
 • Psychoanalytická párová a rodinná terapie (2023 – 2025), IPPART

 

Kurzy

 • Způsoby zvládání obtížných situací při spolupráci s klientem (2005), Fokus Praha z.ú.
 • Lektor vzdělávání dospělých (2011), AIVD
 • Specifický trénink koučů (2012), ICF MÚVS při ČVUT
 • Mindfulness (2021)
 • Důvěra ve změnu – trauma v kontextu biosyntézy (2022)
 • Edukativní rodičovská terapie (2023)
 • Vedení rozhovoru s dětmi a dospívajícími (2023)
 • Metody KBT v praxi (2023)

Ať už jsem pracovala jako socioterapeut v neziskovém sektoru s lidmi s duševním onemocněním, nebo jako lektor, kouč, mentor či poradce v oblasti vzdělávání a rozvoje zaměstnanců v podnikatelském sektoru, vždy jsem se snažila a snažím přistupovat ke každému klientovi individuálně s ohledem na jeho aktuální potřeby.
Každý klient, který ke mně přichází, je pro mě velkou inspirací a má můj neskutečný obdiv, že se rozhodl ve svém životě ke změně. Dokázal si říci o pomoc a podporu. Opravdu jsem překvapená, kolik lidé v sobě dokážou najít síly a odvahy. Při práci s klienty se snažím být především autentická, vnímavá a podporující. Klientům naslouchám a doptávám se, abych mohla dobře pochopit jejich životní situaci a těžkosti, se kterými ke mně přicházejí. Jsem přesvědčená, že právě opravdový zájem o člověka a jeho životní příběh, může být prvním krůčkem vedoucím k pozitivní změně v jejich životě. Ve své práci ráda pracuji s prvky mindfulness, tedy všímavosti nebo také bdělé pozornosti. Pomáhá to klientům ve schopnosti neztrácet se v myšlenkách, ale naplno prožívat, co se děje právě tady a teď. Ráda pracuji v terapii také s emocemi, které se během sezení s klientem objevují, protože mi v práci často ukazují ten správný směr. 
Díky zkušenostem z pracovního prostředí, ale i z osobního života jsem došla k názoru, že každý z nás má možnost se svobodně rozhodnout o své vlastní cestě, přístupu k dané situaci, ať už je jakkoliv obtížná a složitá. Změnit se můžeme jen tehdy, když přijmeme to, jací jsme právě teď.