Psychoterapeutické poradenství

Některé věci uvidíte, jen když zpomalíte.


Setkat se můžeme buď online nebo osobně.
Osobní setkání je možné v terapeutovně (každou středu a čtvrtek v Mladé Boleslavi a každý pátek v Praze).

Mohu nabídnout podporu, pochopení, porozumění a bezpečný prostor, ve kterém můžeme společně hledat řešení Vašich problémů.
Zaměřuji se na:
  • vztahovou problematiku
  • rodičovství
  • sebevědomí, sebepojetí
  • stavy vyčerpanosti
  • stres
  • pocity méněcennosti a pocity viny
  • pocity bezmoci
  • úzkostné stavy
  • obtížné životní situace
  • psychosomatické problémy
Pracuji cestou psychoterapeutické integrace, což znamená, že se snažím klientovi nastavit terapii doslova na míru, aby co nejvíce odpovídala jeho potřebám.  Využívám hodně prvky mindfulness, tedy všímavosti nebo také bdělé pozornosti. Pomáhá to klientovi ve schopnosti neztrácet se v myšlenkách, ale naplno prožívat, co se děje právě tady a teď. Díky zakotvení v přítomnosti je člověk schopen lépe zvládat náročné situace a cítit se spokojeněji.
Služby poskytuji pod odbornou supervizí. Jsem řádným členem České asociace pro psychoterapii.