Online setkání

Online setkání probíhá formou Skype nebo MS Teams schůzky a trvá 50 minut. Ke spojení je nutné stabilní připojení k internetu s dostatečnou rychlostí.
Kontaktovat mě můžete telefonicky, prostřednictvím sms či emailu. Na zmeškané hovory a písemné zprávy reaguji zpravidla do 24 hodin.